Velkommen til ABRAKADABRA BARNEHAGE
Uteområde ABRAKADABRA BARNEHAGE
Inneområde ABRAKADABRA BARNEHAGE
Vedtekter ABRAKADABRA BARNEHAGE
Årsplan ABRAKADABRA BARNEHAGE
Arbeidsplan ABRAKADABRA BARNEHAGE
Søknadsskjema ABRAKADABRA BARNEHAGE
Linker ABRAKADABRA BARNEHAGE
Om oss ABRAKADABRA BARNEHAGE
Kontaktinfo ABRAKADABRA BARNEHAGE
 

Årsplan del 1 for ABRAKADABRA BARNEHAGE

Abrakadabra sin årsplan består av to deler:

  • Del 1, inneholder bla informasjon om hvilke rammer vi har å forholde oss til når det gjelder planlegging og drift av barnehagen.
  • Del 2, presenterer barnehagens innhold og arbeidsformer

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst retning. Den skal også være et utgangspunkt for foreldrene til å gjøre seg kjent med virksomheten og ha mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Årsplanen er også ett grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Den skal gi informasjon om Abrakadabra barnehage sitt pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

Årsplan del 1 for utskrift i pdf-format - Klikk her